"สายน้ำที่แห้งเหือด...หาย"

โดย คันหลาว ส่งเมลหาเจ้าของเรื่อง Click

สสังคมของคนที่บ้าเงิน ยึดถือวัตถุรูปธรรมเป็นเครื่องยึดจิตใจของมวลมนุษย์ นักธุรกิจเพียงเพื่อต้องการความสวยงามส่วนตัวไม่เล่งเห็นผลประโยชน์สวนรวมของคนกลุ่มหนึ่งตามฝั่งแม่น้ำลำคลอง เข้าจัดสร้างสวนกักเก็บน้ำไวเพียงสวนเดียว การต่อสู่ก็เริ่มขึ้นเมื่อกลางเมษาของปีฤดูใบไม่พริ คำหัน และ สิเผิง ผู้เป็นตัวแทนชาวบ้านเรียกร้องความเป็นธรรม กับนักธุรกิจด้วยเงินและอำนาจเงินไม่เท่าไหร เพียงฟาดหัวขาราชการระดับสูงก็สามารพทำให้ข้าราชการเหล่านั้นตาบอดได้ เขายอมตาบอดเพียงเพื่อเงิน ชีวิตคนอืนจะเป็นอย่างไรเขาชั่งเย็นชาเหลือเกิน สักวันหนึ่งถ้าท่านเป็นแบบนั้นท่านจะมีความคิดเห็นเช่นไร......

ก้อนคำ

ถ้าชอบหน้านี้ แนะนำหน้านี้ให้เพื่อนคุณทางเมล ได้ที่นี่

ชื่อผู้ส่ง: ( ตัวเรา )
Email : เพื่อนเรา

 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
Copyright © 1998-2003 Narak.com. All rights reserved by Narak Team.