http://www.narak.com/horo2001

 
ราศี พิจิก หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม
( 16 November - 15 December )

@ Taurus
@ Gemini
@ Cancer
@ Leo
@ Virgo
@ Libra
@ Scprpio
@ Sgittarius
@ Capricom
@ Aquarius
@ Pisces
@ Aries

คุณจะเข้าสู่ความสำเร็จและเกิดรายได้หรือรายรับมากขึ้น อาจมีงานซ้อนเข้ามา คุณจะมีผลดีเกี่ยวกับการเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย เรื่องการงานและคุณยังได้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น คุณไม่ควรเคร่งเครียดจนเกินไป หรือเกิดความโลภมากเกินไป จนลืมเหลียว แลสุขภาพ ของตัวคุณเอง อาจเจ็บป่วย เพราะการหักโหมพักผ่อนไม่เพียงพอ คุณไม่ควรประมาทต้องระวังอุบัติเหตุจาก ยานพาหนะในการเดินทาง

ด้านการเงิน หมุนเวียนคล่องตัว สะพัดดีขึ้นมากในช่วงต้นปี คุณจะประสบโชคอย่างไม่คาดหมาย และมีผู้ใหญ่นอกวงการยังสนับสนุน คุณอีกด้วย คุณอาจได้ที่ดินเพิ่มขึ้นมีการซื้อขายอย่างไม่คิดไม่ฝัน ผลประโยชน์ทั้งภายนอกและภายในเด่นดี คะแนนตัวคุณพุ่งขึ้นสูงสุด เป็นบุคคล เด่นดังในวงการ

ด้านการงาน ดีเด่นและประสบความสำเร็จแบบผาดโผน เป็นงานที่ท้าทายที่คุณชอบ การติดต่อประสานงนาหรือการรับเหมาต่างๆ ราบรื่น อนึ่ง เกี่ยวกับแผนการและโครงการจะมีมากขึ้น ส่วนเสียต้องระวังอุบัติเหตุฟืนไฟ และสุขภาพของญาติผู้ใหญ่

เรื่องความรัก คุณที่มีคนรักอยู่แล้ว จะรักกันแน่นแฟ้น สมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว แต่อาจพบเพศตรงข้ามคนใหม่เพิ่มขึ้น อีกในแวดวงการงาน

 

สงวนสิทธิ์ห้ามมิให้คัดลอก หรือจัดทำซ้ำ โดย ทีมงานน่ารัก.คอม
All rights reserved by Paspon Chiempanthong