กติการการเล่น
ใช้ Mouse ในการควบคุม โดยขยับ Mouse เลื่อนไปทาง ซ้าย หรือ ขวา เพื่อหลบ หินที่หล่นลงมา