กติการการเล่น
- ใช้ Mouse ในการเลื่อน ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับทิศทางในการซัดดาวกระจายใส่นินจาคู่ต่อสู้ - คลิ๊กที่ Mouse ซัดดาวกระจายใส่ นินจา