กติการการเล่น
- ใช้ Mouse เคลื่อนที่ - คลิ๊กที่ Mouse เพื่อฉีดยาฆ่ายุง - ฆ่าให้มากที่สุด เมื่อพร้อมลุย!!!