กติการการเล่น
- กรอกชื่อผู้เล่นก่อน จากนั้น กดลูกศร เพื่อเริ่มเล่น - ใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ในการเดิน , กด Space Bar ในการใช้อาวุธฟันคู่ต่อสู้ - เดินเก็บของไปเรื่อยๆ เพื่อสะสม พลังงาน เวลา , เจอคู่ต่อสู้ ให้ฟันๆ อย่างเดียว