กติการการเล่น
- กรอกชื่อผู้เล่นก่อน จากนั้น กดลูกศร เพื่อเริ่มเล่น - ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย ขวา ในการเดิน, ลูกศรขึ้นในการกระโดด , กด Space Bar ในการใช้อาวุธฟันคู่ต่อสู้