กติการการเล่น
ใช้ Mouse ในการควบคุม โดยขยับวิ่งไป กิน อาหารสีเขียวๆ (อ้อ หลบแมลงมุมด้วยนะ )