กติการการเล่น
- ใช้ Keyboard ในการควบคุมผึ้ง ลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา และ Space Bar เป็น Turbo (เหาะได้)
- ภาระกิจ เก็บ ของ ดาว หัวใจ ผีเสื้อ ถ้าเจอ ลูกนัท อยู่กับลูกนัทนานๆ จะได้คะแนนเพิ่มเรื่อยๆ
- สิ่งที่ต้องระวัง หลบ แม่น กับ งู