http://www.narak.com/poem

 

Home Narak

Home Poem

Poem 21

Poem 22

Poem 23

Poem 24

Poem 25

Poem 26

Poem 27

Poem 28

Poem 29

Poem 30

 


หญิงหนึ่งชายหนึ่งรัก........ เอ็นดู
แต่หญิงดันใจไม่สู้............... อยู่ได้
เห็นชายมีหญิงอื่นอยู่ .............นิ่งเฉย
เป็นหญิงใจไม่กล้าเลย จักได้ ...ชายใด
<oong&sun>

 

รักใดในเล่าร้าวรานเท่าฉัน...ทุกคืนทุกวันต้องนั่งเศร้า
โอ้คนรักเจ้ามาจากอกเรา....เห็นว่าเขาดีกว่าเราเจ้าก็ทิ้งไป
น้ำใจเจ้าอ่ะนะช่างร้ายนัก....นึกรักก็หลอกให้หลงพะวงหา
พอเลิกรักก็ทิ้งขว้างไม่เคยพูดจา....หรือว่าเห็นฉันเป็นของเล่นสำหรับเธอ
<มีโร่>

 

อยากเพียงหมุนเวลาให้เดินกลับไปเหมือนในวันวาน
อยากจะขอเปลี่ยนผันเรื่องราวที่เคยเป็นไป
อยากกลับไปบอกเธอบอกว่าฉันเสียใจเพียงใด
และอยากจะขอให้เธอรักฉันดังเดิม
<โป้ง>

 

 

 

นั่ง.....ตรงนี้ที่เก่าเหมือนเราพบ
มอง...เธอสบตาใครแล้วใจหาย
เธอ....สนุกเราเศร้าน่าเสียดาย
ด้วย..ความคล้ายในใจไม่ตรงกัน
น้ำ.....ฝนหลั่งลงมาตรงตานี้
ตา....จึงมีน้ำฝนมาปิดกั้น
หลั่ง..อย่างไรใครก็ไม่รู้ทัน
ริน....ใจนั้นหมดแล้วไร้แววเธอ...<พี่อุ๋ย>

 

หมอกตอนเช้ายังไม่มี เหมือนที่อื่น
สายลมชื่น ก็ไม่มีเหมือนที่ไหน
ลำธารน้ำที่เคยมี กลับหายไป
ความแห้งแล้ง ก่อนนี้ไกล มาใกล้พลัน เหมือนตอนนี้ ที่ไม่มี ความรักอยู่
ไม่มี ใครคอยรับรู้ คอยต่อฝัน
มีแต่ตัว หัวใจหาย สลายพลัน
ยืนรอวัน ทุกสิ่งชื่น เหมือนคืนเดิม
<ตูแงว>

ขอบคุณ พี่อุ๋ย มีโร่ โป้ง ตูแงว oong&sun มากนะค๊ะ ที่ส่งกลอนเพราะๆ มาให้เราได้อ่านกันค่ะ