http://www.narak.com/poem

 

Home Narak

Home Poem

Poem 151

Poem 152

Poem 153

Poem 154

Poem 155

Poem 156

Poem 157

Poem 158

Poem 159

Poem 160

 

คิดถึง.......คิดถึง......คิดถึง
เพียงคำหนึ่ง..แทนใจ..ให้ความหมาย
คิดอะไร..ถูกผิด..คิดมากมาย
คิดเสียดาย..หากดวงจิต..ไม่คิดถึง
<ARROWBOY>ระวี..ระยับ..ระดับเมฆ
ละคนเฉก..ละคอนเช่น..ละโหยหา
ระริก..ระรี้ตื่น..ระรื่นตา
ระเหี่ย..ระโหยหา..ลาลับไป
<ปูนปั้น>


วันวาน--
คืออดีต
วันวาน--ไม่เหมือนวันนี้
วันนี้ ก็ไม่เหมือนพรุ่งนี้
พรุ่งนี้---
ไม่มีอะไรแน่นอน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เพราะพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึง
<labysta>

สุดเส้นสายปลายทางแห่งความเหงา
ยังว่างเปล่าโดดเดี่ยวและสับสน
ไม่เหลือใครร่วมทางแม้สักคน
สู้บนหนทางเปลี่ยวอย่างเดี่ยวดาย
ด้วยลำแข้งสองแรงทั้งแขนขา
จะยืนหยั่งพาตนถึงจุดหมาย
แม้ข้างหน้าจะพบภัยอันตราย
พยุงกายเดินหน้าฝ่าแดนดง

<X-MEN^_^
>

ช่วยบอกกันหน่อยได้ไหม
ทำอย่างไรจะได้เธออยู่ใกล้เหมือนก่อนนั้น
ลมหายใจ..ร้าวราน..บอกว่าต้องการเธอทุกวัน
ไม่อยากกอดตัวเองอยู่เพียงความฝัน มันทรมาน
<นัน>

ขอบคุณ ปูนปั้น , X-MEN^_^ , ladysta , ARROWBOY และ นันมากค่ะที่ส่งกลอนเข้ามา น่ารักกันทุกคนเลย