http://www.narak.com/poem

 

Home Narak

Home Poem

Poem 141

Poem 142

Poem 143

Poem 144

Poem 145

Poem 146

Poem 147

Poem 148

Poem 149

Poem 150

ัทางข้างหน้า...ลางเลือน...เหมือนว่างเปล่า
แดดจะเผา...ผิวผ่อง...จนหมองไหม้
ที่ตรงโน้น....มีหุบเหว...มีเปลวไฟ
ถ้าอ่อนแอ...จะก้าวไป....อย่างไรกัน
<=•ิ_•ิ= tang>


ฟ้าถึงแม้จะสดใสเพียงใด
ก็ยังมีวันที่มืดมัว
ใจคนก็เหมือนกัน แม้วันใด ที่เราสุข
ก็ย่อมมีวันที่เราทุกข์เช่นกัน
ใจเพียงอย่าระเริงกับความสุข
แต่แท้ใช่ต้องจมกองในความทุกข์
สุขทุกข์คู่โลก..คู่มนุษย์ชั่วนิรันดร์
<รัฐ ใจรักษ์>

เทียนเล่มน้อยด้อยแสงแต่แรงกล้า
จุดพลังปัญญาสู่ฟ้าฝัน
เทียนเล่มน้อยค่อยสว่างดังกลางวัน
รวมพลังมั่นสานอุดมการณ์แห่งเรา

<ฤทัยวรรณ>

อยากให้เธอรู้ว่าฉันเหงา
มองฟ้ามองดาว ยังคงหม่นเพ้อ
ฉันรัก เพราะฉันรักเพียงเธอ
จึงยังคงหม่อ แม้เธอไม่ใส่ใจ
<นัน>


ก็อยากจะนั่งเขียนกลอน..บางบทตอนที่ซึ้งซึ้ง
ส่งจากห้วงคำนึง..ส่งไปถึงใครบางคน
เพียงอยากบอกว่าฉันรัก..และห่วงใยอันมากล้น
ส่งไปกับฟ้าเบื้องบน..กับปรอยฝนให้เธอชื่นใจ
<tain>

ขอบคุณ tang , นัน , ฤทัยวรรณ , รัฐ และ tain มากค่ะที่ส่งกลอนเข้ามา น่ารักกันทุกคนเลย